Konstelace a LIP o zkráceném víkendu

Postavení vastní osobní konstelace není podmínkou účasti. Mnohdy se stává, že je účastník „nasycen“ jako zástupce a jako „přihlížející“. Každá konstelace se dotýká všech. Všechny „role“ jsou svým přínosem jediněčné a obohacující. Každá konstelace se  vašich osobních témat dotýká, někdy skrytě.

 

Program semináře:

Skupinová práce zaměřená na podporu a lidské zdroje. Celý čas stavíme konstelace. Součástí programu je meditace a sdílení.

Místo konáni: Liberec, Sedmikráska, Josefinino údolí 106/13

Termíny: 21.-22.10., 25.-26.11.

Čas:  So 13-19 h., Ne 9-17 h.

Cena:  2.400,-Kč vč. oběda, důchodci a na MD 1.800,-Kč, záloha 1.200,-Kč,  příp. nocleh na lůžku 500,-Kč/noc (je třeba dopředu objednat).

 

Místo konáni: okres Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Hůrky 44 (18 km od JH)

Termíny: 2.-3.9.
Čas:  So 13-19 h., Ne 9-17 h.
Cena: 2.400,-Kč, důchodci a na MD 1.800,-Kč, záloha 1.200,-Kč. Možnost ubytování v nedalekých penzionech, najdete na internetu. Nocleh nezajišťuji. 

 

Přihláška

Podmínkou účasti na všech aktivitách Sedmikrásky je souhlas s Účastnickou dohodou.

Změna porogramu vyhrazena. Při malém počtu účastníků bude program zrušen (pošlu zprávu 3 dny předem). 

 

Program na téma PENÍZE V MÉM ŽIVOTĚ                                                                             

Je v pořádku, že přijdete s vlastním tématem. Jde o to, že se během semináře vypsanému tématu věnujeme více do hloubky a vždy se vašeho osobního tématu dotýká, často skrytě.

Každá lidská bytost má moc dát souhlas k bohatství nebo chudobě. Máš to, co si myslíš, že máš. Naše myšlenky jsou určující. Uvědomuješ si své myšlenky, svá přesvědčení? Které ti brání prožívat hojnost? Jsi upřímná sama k sobě? Jaká je tvá ochota ke změně? Posuzuješ? Máš strach z nedostatku, o přežití, o sebeprosazení? 

Jsi si vědoma toho, jak chceš peníze využít k radosti ze života?                                                                                                   

Tvé peníze jsou součástí tvé energie. Jak s ní zacházíš? Plýtváš, podceňuješ, nadhodnocuješ, nestaráš se, jsi vděčná, lpíš, důvěřuješ?

Peníze nikdo nepřiděluje, jsou energií, kterou se rozhodneš  - vědomě či nevědomě - do svého života vpustit.                                                                         

 

Program na téma LÁSKA, SEX A NÁSILÍ:

Je v pořádku, že přijdete s vlastním tématem. Jde o to, že se během semináře vypsanému tématu věnujeme více do hloubky a vždy se vašeho osobního tématu dotýká, často skrytě.

Je obtížné připustit, že láska a násilí spolu mohou tvořit jeden celek. Dotýká se to samotných základů našeho obrazu světa, naší představy o tom, co je dobré a co špatné. Dokud lpíme na svých představách a způsobech jednání, je velmi těžké nalézt odvahu k realitě. Boj, odmítání a život v roli oběti nás oslabuje. Jakmile nalezneme odvahu k souhlasu se svým osudem, jakmile uznáme, že i agresor má místo v našem systému, naše přirozená životodárná síla začne znovu proudit a probudí nás k plnohodnotnému životu.

Budeme se zabývat mimo jiné tématy:

  • Sexuální násilí v rodině a mimo ni
  • Hněv a obrana
  • Odpovědnost
  • Vnitřní souhlas se sebou a svým osudem 
  • Agresor a oběť, terapeutický přístup ke každému z nich

 

 

 


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011