Vesmírné zákony

Chceme-li vědomě utvářet vlastní život, své prožitky, potřebujeme, jako první krok, pochopit zákonitosti energie lásky (vesmírné zákony).

Vesmír je dokonalý systém, kde existuje dokonalá rovnováha a vše podléhá dokonalým vesmírným zákonům, platným pro vše existující. Není v něm místo pro náhody. Náhoda by proměnila vesmír v chaos. Vesmírné zákony jsou tu proto, aby nás vedly k radosti a lásce. Jejich přijetí je podmínkou pro náš trvalý růst. Klíč k získání jejich moci spočívá v tom, že je budeme znát a budeme podle nich žít svůj každodenní život. Nepodléhají naší vůli. Avšak máme možnost volby, jaký postoj k nim zvolíme. Jsme schopni se na ně přirozeně napojit pomocí svých instinktů a intuice. Naše mysl jim vzdoruje. 

 

Program semináře:

Při práci s tématem budeme využívat meditaci, imaginaci, trans, zážitková cvičení, konstelace. Budeme získávat zkušenosti jak jít životem cestou radosti. Budeme se učit žít vědomě, jako tvůrci. Za tím účelem se budeme zabývat mimo jiné tématy:

 • Kvantový skok a otevírání centra vůle k lásce, nevědomý a vědomý růst
 • Nedokonalost a neúplnost, zákon dokonalosti a lásky
 • Nejvyšší zákon Já jsem
 • Zákon sounáležitosti, užitečnosti a sebeláska
 • Rozum a intuice
 • Zákon přitažlivosti
 • Zákon vyrovnání a zodpovědnost
 • Moc slova
 • Zákon zrcadlení jako jedna z nejlepších metod sebepoznání
 • Zákon rytmu a reinkarnace
 • Zákon duality a mysl
 • Energie snění a energie přizpůsobivosti
 • Úspěch je zaručen

 

Termíny: 19.-20.10.

Čas:  So 13-19 h., Ne 9-17 h.

Cena:  2.600,-Kč vč. obědů, záloha 1.300,-Kč, příp. nocleh na lůžku 500,-Kč/noc (je třeba dopředu objednat).

 

Přihláška

Podmínkou účasti na všech aktivitách Sedmikrásky je souhlas s Účastnickou dohodou.

Změna porogramu vyhrazena. Při malém počtu účastníků bude program zrušen (pošlu zprávu 3 dny předem). © 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011