Vnitřní dítě

Kdo je Vnitřní dítě? Je naší přirozenou součástí. Je naším zdrojem vitality a síly. Je nezbytné pro náš růst. Přirozeně je doslova zázračné. Je vitální, dychtivé a otevřené. V důsledku zranění v dětství jsme ho ukryli pod vrstvu bolesti, studu a strachu, naučili jsme se vyhýbat svým pocitům a potřebám. Ukryli jsme ho do nevědomí a ono odtud ovládá náš život. Tehdy jednáme zkratově, reagujeme neadekvátně, máme opakující se problémy, zejména v situacích, kdy se cítíme odmítnuti nebo kritizováni. Ztotožňujeme se se svým zraněným Vnitřním dítětem aniž bychom si toho byli vědomi a ztrácíme kontakt s realitou přítomného okamžiku. Jsme nespokojeni sami se sebou, protože nevidíme, že naše reakce neodpovídají reálnému kontextu. Žijeme jako závislí namísto svobodní.

Můžeme své Vnitřní dítě léčit. Potom pro nás život přestane být problémem, který je třeba řešit a stane se dobrodružstvím, které je radost žít!

 

Program semináře:

Potkáme se se svým Vnitřním dítětem a budeme se učit s ním žít, abychom se znovu spojili se svou přirozenou sebedůvěrou a sebeláskou.

Budeme odhalovat skryté obranné strategie a nevědomé vzorce chování, pomocí kterých naše zraněné Vnitřní dítě ovládá náš život.

Budeme se potkávat s tématy, která jsme mylně považovali za vyřešená.

Budeme se otevírat svým přirozeným potřebám.

Budeme prožívat pocity, které před sebou v běžném životě skrýváme.

Budeme nacházet dary, které v sobě má hluboký smutek.

Budeme zízkávat zkušenosti jaké to je, když dáme svému Vnitřnímu dítěti oporu – s citlivostí, láskou, přijetím a pevností...

 

Termíny: 1.-4.2.2018

Čas:  Čt 18-21 h., Pá, So 9:30-19 h., Ne 9:30-17 h.

Cena:  3.100,-Kč vč. obědů, záloha 1.500,-Kč, příp. nocleh na lůžku 300,-Kč/noc (je třeba dopředu objednat).

 

Přihláška

Podmínkou účasti na všech aktivitách Sedmikrásky je podpis Účastnické dohody.


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011