Odpovědi na otázky

Musím se účastnit semináře spolu s rodinnými příslušníky?

Je v pořádku, když se semináře účastníte sami. Při sestavování osobní konstelace je důležité, že vás i ostatní členy rodiny zastoupí zástupci vybraní z účastníků. Přesto, že si konstelaci staví jeden člen rodiny, její řešení se dotýká i všech ostatních.

Jak se mám na seminář dopředu připravit?

Je výborné, když si můžete zjistit co nejvíce faktů o neobvyklých osudech členů rodiny v posledních dvou, třech generacích. Za neobvyklou událost se považuje předčasná smrt (do věku 40 let, včetně potratů), sebevražda, rozvod, nehoda, vážná nemoc, tělesné postižení, těžký osud, zločin…Někdy jsou v rodině členové, kteří byli vyloučeni nebo se na ně zapomnělo. Je dobré mít o tom informaci.

Co se po mně bude na semináři chtít?

Během konstelací se účastník vždy nachází v jedné ze tří rolí. Jsou zcela rozdílné a všechny dobrovolné: účastník si staví svou vlastní konstelaci, je vybrán jako zástupce do jiné konstelace, přihlíží právě probíhající konstelaci. Každá roje je jedinečná a každá má pro nás jedinečné dary.

Být zástupcem zvládá každý. Znamená to, že vnímá, jak se cítí na místě, kde stojí. Na vyzvání řekne co cítí, bez ohledu na to, zda jsou tyto pocity v souladu nebo v rozporu s jeho osobními hodnotami. Důležité jsou pocity, nikoliv jejich interpretace.

Musí se mé téma týkat jen rodiny?

Nikoliv. Metoda pracuje s původní rodinou (naši rodiče, popř. jejich dřívější či noví partneři, sourozenci rodičů, naši prarodiče, popř. jejich sourozenci, naši sourozenci -i nevlastní…), se současnou rodinou (náš partner, popř. dřívější partneři, naše děti -i nevlastní..), s dalšími systémy, např. pracovním nebo školním kolektivem a také s orgány těla, se závislostmi, penězi, s traumaty.....

Za jakých podmínek si mohu postavit osobní konstelaci?

Zatímco na seminář můžete přijít ze zvědavosti, pro sestavení konstelace samotná zvědavost nestačí. Potřebujete mít na srdci důležtou otázku, opravdovou touhu či potřebu "něco" ve svém životě změnit.

Je podmínkou účasti na semináři postavit si osobní konstelaci?

Nikoliv. Samotná účast na semináři přináší pozoruhodné výsledky. Platí, že každá konstelace je do značné míry konstelací všech přítomných.


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011