Trénink: Rodinné konstelace a pohyby Duše

Trénink je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí jít cestou intenzivního osobního růstu, pro ty, kteří pracují s lidmi a chtějí zkušenosti s metodou použít při své práci, popř. chtějí Rodinnými konstelacemi provázet. Je příležitostí porozumět přirozenému řádu života, jeho základním principům. Konstelace jsou mnohem víc než terapie. Podporují naši odvahu k realitě. Umožňují vidět celek. Osvobozují.

Pohyby Duše mohou být naplněny tehdy, když jsou vztahy v rodině vyléčené, když dítě přijme své rodiče a vzdá tak úctu minulosti a životu. V opačném případě nás svědomí nepustí, hlídá, abychom s minulostí zacházeli správně.

Uzavřená skupina vytváří atmosféru bezpečí a důvěry, kdy se můžeme ještě více otevřít hlubokému poznání sebe sama a toho jak věci jsou, sdílet svá témata a zranění… Počet účastníků je omezený, aby každý měl prostor a možnost intenzivně na sobě pracovat.

Tréninku je možné účastnit se pouze jako celku. Případnou neúčast je možné nahradit na otevřené skupině. Na závěr bude vystaven certifikát o absolvování tréninku.

 

Program tréninku:

Budeme se zaměřovat na lidské zdroje a na podporu, nacházet zdravý vztah k sobě a k ostatním.

Budeme objevovat pravdivý, přirozený přístup k lásce, k radosti a také ke strachu, studu, smutku a bolesti. To nám vrátí sílu jít svou vlastní cestou, aniž bychom obviňovali ze svých nezdarů ostatní. Budeme spojeni a přitom volní.

Budeme pracovat s tématy, která se týkají současné a původní rodiny, vztahů, peněz, práce, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Budeme prožívat sílu přítomného okamžiku.

Trénink zahrnuje praxi a teorii: práce se základními, druhotným a převzatými pocity, rovnováha mezi dáváním a braním, řád, zapletení a způsoby řešení, hierarchie, rituály, rodinná tajemství, důsledky přerušení pohybu, dětská a dospělá láska, závislost a svoboda, místo v systému a místo v životě, úcta k životu, pohyby svědomí a pohyby Duše, role terapeuta při práci s klientem a při provázení konstelacemi...

Budeme používat také meditaci, sdílení, trans.

 

Termín: Trénink začíná 12.-14.5. 2017  (Trénink trvá celkem 170 hodin, 6 víkendů + 1 čtyřdenní závěrečné setkání). 

Další termíny v r. 2017:  23.-25.6., 1.-3.9., 8.-10.12. V roce 2018: 16.-18.2., 27.-29.4., 4.-8.7.

Čas: Pá 18-21 h., So 9:30-19 h., Ne 9:30-17 h.

Cena: 24.000,-Kč za 170 hodin (3.000,-Kč za víkend vč. obědů). Pozorně si přečtěte cenové podmínky níže! Vaše místo na tréninku je zajištěno po zaplacení zálohy 1.500,-Kč. Možnost přenocování v centru na lůžku za 300,-Kč/noc (nocleh je třeba objednat dopředu).

 

Cenové podmínky a zrušení účasti:

(Po dohodě je možný individuální splátkový kalendář.)

Cena víkendu je 3.000,-Kč, prodlouženého závěrečného víkendu 6.000,-Kč.
SLEVA PRO PÁRY: 800,-Kč/pár/víkend (cena za víkend je 2.600,-/os.)
SLEVA PŘI OPAKOVÁNÍ TRÉNINKU: 800,- Kč/os/víkend (cena za víkend je 2.200,-/os.)
Slevy se nesčítají.

Platba je strukturována tak, že při prvním setkání zaplatíte všechny zálohy (představují polovinu celkové ceny):

Na 1. semináři: doplatek za první setkání 1.500,-Kč + zálohy na ostatní víkendy (5 x 1.500,-Kč + 3.000,-Kč za čtyřdenní), celkem 12.000,-Kč.

Na dalších seminářích: vždy doplatek 1.500,-Kč, na čtyřdenním doplatek 3.000,-Kč.

Při opakování: na 1. semináři doplatek 700,- Kč + zálohy (5 x 1.100,-Kč + 2.200,-Kč), celkem 8.400,-Kč, na dalších seminářích vždy doplatek 1.100,-Kč, na čtyřdenním doplatek 2.200,-Kč.

Pro páry: na 1. semináři doplatek 2.200,-Kč + zálohy (5 x 2.200,-Kč + 4.400,-Kč), celkem 17.600,-Kč (t.j. 8.800,-Kč/os), na dalších seminářích vždy doplatek 3.000,-Kč (1.500,-Kč/os), na čtyřdenním doplatek 6.000,-Kč (3.000,-Kč/os).

V případě neúčasti na semináři záloha propadá. Z vážných důvodů - po předchozí konzultaci - je možné si nahradit maximálně 2 víkendové semináře na otevřené skupině (nejpozději jeden rok po skončení tréninku). Pokud se účastník rozhodne zrušit účast v tréninku, NEbudou mu již zaplacené zálohy vráceny.

 

Podmínkou účasti na tréninku je podpis Účastnické dohody na prvním setkání.

Přihláška


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011