Trénink: Rodinné konstelace, pohyby Duše, osobní růst

Trénink je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí jít cestou intenzivního osobního růstu, pro ty, kteří pracují s lidmi a chtějí zkušenosti s metodou použít při své práci, popř. chtějí Rodinnými konstelacemi provázet. Je příležitostí porozumět přirozenému řádu života, jeho základním principům. Konstelace jsou mnohem víc než terapie. Podporují naši odvahu k realitě. Umožňují vidět celek. Osvobozují.

Pohyby Duše mohou být naplněny tehdy, když jsou vztahy v rodině vyléčené, když dítě přijme své rodiče a vzdá tak úctu minulosti a životu. V opačném případě nás svědomí nepustí, hlídá, abychom s minulostí zacházeli správně.

Uzavřená skupina vytváří atmosféru bezpečí a důvěry, kdy se můžeme ještě více otevřít hlubokému poznání sebe sama a toho jak věci jsou, sdílet svá témata a zranění… Počet účastníků je omezený, aby každý měl prostor a možnost intenzivně na sobě pracovat.

Tréninku je možné účastnit se pouze jako celku. Případnou neúčast je možné nahradit na otevřené skupině. Na závěr bude vystaven certifikát o absolvování tréninku.

 

Program tréninku:

Budeme se zaměřovat na lidské zdroje a na podporu, nacházet zdravý vztah k sobě a k ostatním.

Budeme objevovat pravdivý, přirozený přístup k lásce, k radosti a také ke strachu, studu, smutku a bolesti. To nám vrátí sílu jít svou vlastní cestou, aniž bychom obviňovali ze svých nezdarů ostatní. Budeme spojeni a přitom volní.

Budeme pracovat s tématy, která se týkají současné a původní rodiny, vztahů, peněz, práce, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Budeme prožívat sílu přítomného okamžiku.

Trénink zahrnuje praxi a teorii: práce se základními, druhotným a převzatými pocity, rovnováha mezi dáváním a braním, řád, vesmírné zákony, zapletení a způsoby řešení, hierarchie, rituály, rodinná tajemství, důsledky přerušení pohybu, dětská a dospělá láska, závislost a svoboda, osobní hranice, místo v systému a místo v životě, úcta k životu, pohyby svědomí a pohyby Duše, role terapeuta při práci s klientem a při provázení konstelacemi...

Budeme používat také meditaci, sdílení, trans.

 

PROBÍHAJÍCÍ TRÉNINK:    

Trénink trvá celkem 168 hodin: 8 víkendů.

Termíny: 2023: 24.-26.3.

Čas: Pá 18-21 h., So 9-19 h., Ne 9-17 h.

Cena: 31.200,-Kč za 170 hodin (vč. obědů). Pozorně si přečtěte cenové podmínky níže! Vaše místo na tréninku je zajištěno po zaplacení zálohy 3.900,-Kč. SLEVY: a) pro páry: záloha 3.500,-Kč/os, b) při opakování tréninku: záloha 2.800,-Kč. Možnost přenocování v centru na lůžku za 300,-Kč/noc (nocleh je třeba objednat dopředu).

 

Cenové podmínky a zrušení účasti:

(Po dohodě je možný individuální splátkový kalendář.)

Cena za víkend je 3.900,-Kč.
Č. ú. pro platby záloh je 210 13 646 38 /2010

SLEVA PRO PÁRY:  800,-Kč/pár/víkend (cena za víkend je 3.500,-Kč/os.)
SLEVA PŘI OPAKOVÁNÍ TRÉNINKU: 1100,- Kč/os/víkend (cena za víkend je 2.800,-Kč)
Slevy se nesčítají.

PLATBA JE STRUKTUROVÁNA tak, že o prvním víkendu zaplatíte 13.300,- Kč/os (zálohy na 7 následných víkendů: 7 x 1.900,-Kč).  Při dalších setkáních zaplatíte doplatek: vždy 2.000,-Kč.

PRO PÁRY: o prvním víkendu zaplatíte 10.500,- Kč/os (zálohy na 7 následných víkendů: 7 x 1.500,-Kč). Při dalších setkáních zaplatíte doplatek: vždy 2.000,-Kč/os. 

PŘI OPAKOVÁNÍ: o prvním víkendu zaplatíte 5.600,- Kč/os (zálohy na 7 následných víkendů: 7 x 800,-Kč). Při dalších setkáních zaplatíte doplatek: vždy 2.000,-Kč/os.

V případě neúčasti na semináři záloha propadá. Z vážných důvodů - po předchozí konzultaci - je možné si nahradit maximálně 2 víkendové semináře na JAKÉKOLIV otevřené skupině v období nejpozději do jednoho roku po skončení tréninku. Pokud se účastník rozhodne zrušit účast v tréninku, NEBUDOU mu již zaplacené zálohy vráceny.

 

Podmínkou účasti na tréninku je podpis Účastnické dohody na prvním setkání.

Přihláška


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011