Přednáška na téma "Partnerské vztahy"

Cílem přednášky je podívat se na to, jaké mechanizmy působí v našich vztazích a jak je ovlivňují. Jedině tehdy, když můžeme vidět kdy, kde a jak působí, můžeme se rozhodnout opustit je. Dokud se tváříme, že neexistují, žijeme v jejich zajetí. Ovládají náš život z 90%! Tyto mechanizmy souvisí s vlivy, které v našich partnerských a jiných vztazích působí. Kvalitu našich vztahů ovlivňuje naše původní rodina, náš vztah k rodičům, naše bývalá partnerství, naše zranění z dětství, především ta, která si nepamatujeme. Od všech těchto vlivů se odvíjí náš vztah sama k sobě, který je pro všechny ostatní vztahy stěžejní.  Co vytváříme, se odvíjí od stavu našeho bytí, nikoliv od toho, co děláme. Co chceme vytvořit (např. dobrý partnerský vztah), tím potřebujeme vnitřně být. Účelem našich (nejen) partnerských vztahů je odhalit naše vlastní nevyhovující nevědomé postoje a nahradit je novými. Jakmile začneme využívat své vztahy k účelu, ke kterému byly vytvořeny, přestaneme zažívat bolest z toho, že obraz v zrcadle je jiný, než chceme.

Termíny:  v tuto chvíli nejsou vypsané

Čas:  
Cena:  150,-Kč (důchodci 100,-Kč), platíte na místě

S sebou: přezůvky, popř. uzavíratelnou láhev s nápojem

Přihláška  

 

Přednáška na téma "Rodičovství"

Cílem přednášky je podívat se na to, proč jsou naše dosavadní představy o rodičovství, mateřství a výchově destruktivní a ukázat si nové, životu prospěšné. Rodičovství je mocné téma! Dotýká se samotné podstaty života, existence v podobě lidské bytosti! Smyslem rodičovství a výchovy je naučit děti zacházet s mechanizmy, kterými jsou přirozeně vybavené, místo toho, abychom je u nich potlačovali. Sami se můžeme nejprve naučit, jaké mechanizmy to jsou a jak s nimi zacházet, a tam, kde nebudeme stačit, můžeme děti nechat,  poradí si sami! Dítě se učí žít a mít vztahy zcela přirozeně. Co je žito, samo ve správném čase zmizí. Ale jestliže je to potlačeno, přertvává to, chce to být prožito. Existují prožitky, které se rodičům nelíbí a přesto jsou v dětství příznivé. Tytéž budou velmi nebezpečné, když je dětství pryč! Pomozme svým dětem, aby jejich růst byl vědomý, to znamená bez utrpení, přesto, že náš vlastní růst je zatím z velké části nevědomý, tj. plný utrpení.  

Místo:

Termín:  

Čas: 


© 2016 Věra Kučerová - centrum Sedmikráska | tel.: 732 569 011